Enkelvoudige meststoffen

Enkelvoudige organische meststoffen zijn meststoffen waarin één element (bijv. N, P of K) een bemestende waarde bevat. Deze meststoffen bestaan uit één grondstof, bijvoorbeeld:

N = Stikstof  (Bloedmeel)
Stikstof is het meest bekende voedingselement. Planten nemen voornamelijk nitraat op voor hun stikstofvoorziening. Stikstof is nodig voor:- De groei van alle groene delen en vorming van plantaardige eiwitten. - De vorming van bladgroen voor meer energieproductie. - Het uitstellen van veroudering van planten. Planten blijven hierdoor langer blad produceren en in een later stadium bloeien en/of afrijpen.
Stikstoftekort is te herkennen aan: de gele kleur van oude(re) bladeren en het afvallen van oude(re) bladeren.
 
P = Fosfor  (Beendermeel)
Fosfor wordt in de bodem teruggevonden in de vorm van fosfaat en wordt ook zo door de planten opgenomen. Fosfaten kunnen zich aan gronddeeltjes binden, vooral wanneer deze veel kalk, ijzer en aluminium bevatten. Fosfor zorgt voor: - Het stimuleren van de wortelvorming. - Een goede uitstoeling van de plant. - Een belangrijk onderdeel van het genetisch materiaal (DNA). - De knopvorming. - Goede afharding van de plant.
Een fosfortekort is te herkennen aan: dwerggroei, donkere verkleuring en afstervende bladeren (vlekken in het blad)

K = Kalium (Vinassekali)
Kalium beïnvloedt de stevigheid van de plant. Kalium zit vooral als ion (K+) in het celvocht en houdt de celspanning in stand. Kalium bevindt zich in de bodem in de vorm van kalizouten en lost relatief snel op in het bodemvocht. Kalium is nodig voor:
- De verbetering van vochtopname door de wortel en verlaagt de vochtafgifte door het blad. De plant is hierdoor minder gevoelig voor droogte en weersinvloeden als bijvoorbeeld vorst.  - Een positieve invloed op de verhouding van opbrengst en kwaliteit. Vooral bij vruchtdragende gewassen wordt de smaak, geur, houdbaarheid en kleur positief beïnvloed. - De verbetering van de transporten in de plant, waardoor belangrijke stoffen snel naar andere delen van de plant kunnen worden vervoerd. - Verhoging van de weerstand tegen ziekten en plagen, waardoor planten minder vatbaar zijn voor aantastingen door schimmels en bacteriën.
Kalium tekort is te herkennen aan: afsterving beginnend aan de randen van het blad.

 • Basaltmeel

  Basaltmeel
 • Beendermeel P16% + N5% ECOstyle

  Beendermeel P16% + N5% ECOstyle
 • Bentoniet

  Bentoniet
 • Bloedmeel N13% ECOstyle 1,6kg

  Bloedmeel N13% ECOstyle 1,6kg
 • Borax

  Borax
 • Hoornspaanders

  Hoornspaanders
 • Kopersulfaat

  Kopersulfaat
 • Lavameel 20kg

  Lavameel 20kg
 • OpMaat K15 NPK 1-0-15 ECOstyle 20kg

  OpMaat K15 NPK 1-0-15 ECOstyle 20kg
 • OpMaat MgO+ ECOstyle 20kg

  OpMaat MgO+ ECOstyle 20kg
 • OpMaat N11 NPK 11-0-0 ECOstyle 20kg

  OpMaat N11 NPK 11-0-0 ECOstyle 20kg
 • OpMaat P10 NPK 3-10-0 ECOstyle 20kg

  OpMaat P10 NPK 3-10-0 ECOstyle 20kg
 • Vinassekali K30% + N2% ECOstyle 800g

  Vinassekali K30% + N2% ECOstyle 800g