Kunstmest

Kunstmest bestaat uit een mix van zogenoemde hoofd- en sporenelementen, waarvan de samenstelling is afgestemd op een optimale groei van planten. Hoofdelementen zijn stikstof, fosfor en kalium (de zogeheten NPK elementen), maar ook magnesium, zwavel en calcium. Van sporenelementen als ijzer, mangaan, zink, boor en koper hoeven planten slechts een klein beetje te krijgen. Kunstmest moet gewassen goed laten groeien. Er bestaat daarom niet één kunstmest; de precieze samenstelling hangt af van wat een bepaald gewas nodig heeft op een bodem. In Europa wordt kalk­ammonsalpeter (KAS) het meest gebruikt. Dit is een kunstmest op basis van ammonium­nitraat met als vulstof dolomiet (calciummagnesiumcarbonaat). Ammoniumnitraat is een belangrijke voedingsstof, die zowel stikstof in de vorm van ammonium als nitraat bevat. 

Water en kooldioxide zijn qua hoeveelheid de belangrijkste bouwstoffen voor planten. Van andere voedingsstoffen hebben ze minder nodig, al zijn die wel essentieel voor de groei. Stikstof (N) is zo’n onontbeerlijke bouwsteen. Planten gebruiken het om
levensbelangrijke verbindingen te maken. Waar stikstof is, is leven. De meeste planten kunnen stikstof alleen in minerale vorm uit de bodem opnemen: als nitraat (NO3) of ammonium (NH4+). In groene planten is ongeveer 85 procent van de totale hoeveelheid stikstof aanwezig in de eiwitten. Naast stikstof hebben planten voor hun groei ook andere voedingsstoffen nodig, zoals fosfaat voor de wortelontwikkeling, kalium voor de sapstroom en zwavel voor de vorming van eiwitten. Planten halen de benodigde voedingsstoffen via hun wortels uit de grond. Voor een goede groei moeten daarin natuurlijk wel genoeg voedingsstoffen zitten. Als de natuur tekortschiet, kunnen deze broodnodige nutriënten via bemesting worden aangevuld. Vroeger gebeurde dit alleen met dierlijke mest, het biologisch afval dat het vee uitscheidt. Tegenwoordig vooral ook met kunstmest, een kunstmatig mengsel van minerale groeistoffen. 

Wilt u een pallet vol meststoffen, dan kunt u uitgaan van maximaal 1000 kg op één pallet. U kunt volle pallets bestellen ( bv 40x 25kg) maar ook samengestelde pallets. Onze meststoffen zijn ook per stuk te verkrijgen, of het staat anders vermeld bij het product zelf.
Leveringen tot 10kg:  € 4,95 aan verzendkosten. Leveringen meststoffen tot 500kg: € 14,95. Vanaf 500kg aan meststoffen is een franco levering.

 • Bitterzout

  Bitterzout
 • Gazon Onkruidbestrijder 15kg Pokon

  Gazon Onkruidbestrijder 15kg Pokon
 • Kali 60%

  Kali 60%
 • Kalkstikstof korrel Perlka

  Kalkstikstof korrel Perlka
 • KAS N 27%

  KAS N 27%
 • Kieserietkorrel 25% MgO 25kg

  Kieserietkorrel 25% MgO 25kg
 • Kristalon Blauw 19-6-20(+3)

  Kristalon Blauw 19-6-20(+3)
 • Kristalon Witloof 15-5-30

  Kristalon Witloof 15-5-30
 • Magnesamon 25kg

  Magnesamon 25kg
 • Mengmest NPK 7-14-28 chla PG-mix

  Mengmest NPK 7-14-28 chla PG-mix
 • Mengmest NPK 12-10-18 chla 25kg

  Mengmest NPK 12-10-18 chla 25kg
 • Mengmest NPK 15-15-15 25kg

  Mengmest NPK 15-15-15 25kg
 • Patentkali 30% + 10% MgO 25kg

  Patentkali 30% + 10% MgO 25kg
 • Superfosfaat 18% P2O5

  Superfosfaat 18% P2O5
 • Tripelsuperfosfaat 45%

  Tripelsuperfosfaat 45%
 • Ureum 46%

  Ureum 46%
 • Zwavelzure Ammoniak fijn

  Zwavelzure Ammoniak fijn