Schimmels

GEWASBESCHERMING
Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico's en emissies. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geintegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is.

Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, een vakbekwaamheidsbewijs moet hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. LET OP: niet professionele middelen mogen alleen in situaties worden toegepast die vermeld staan op het etiket.

Voor het bestrijden van mollen en woelratten met middelen op basis van fosforwaterstof is het bewijs Mollen- en Woelrattenbestrijding verplicht.

U kunt vakbekwaamheidshouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen. Een licentie is vijf jaar geldig.

KNAAGDIERBEHEERSING
Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrarier een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het toepassen van professionele biociden op het eigen bedrijf.  De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verder zorgvuldig gebruik van rodenticiden en het voorkomen van resistenties.

De vakbekwaamheid knaagdierbeheersing kan zelfstandig bestaan of worden toegevoegd aan het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming. Dit laatste geldt alleen bij UG, BG of BG+DB.

 • Anti-Schuim

  Anti-Schuim
 • Bobby Poederverstuiver Birchmeier

  Bobby Poederverstuiver Birchmeier
 • Easy-Mix (waterconditioner)

  Easy-Mix (waterconditioner)
 • Fenomenal 12824N UN3077 Milieugevaarlijke vaste stof, n.e.g.

  Fenomenal 12824N UN3077 Milieugevaarlijke vaste stof, n.e.g.
 • Flint 50 WG 12289N

  Flint 50 WG 12289N
 • Frupica SC 12229N UN3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g.

  Frupica SC 12229N UN3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g.
 • InFinito Bayer

  InFinito Bayer
 • KnolvoetVrij ECOstyle

  KnolvoetVrij ECOstyle
 • Microsulfo Spuitzwavel Bayer Natria

  Microsulfo Spuitzwavel Bayer Natria
 • Mirage Plus 570 SC 11529N UN3082 Milieugevaarlijke vloeistof,

  Mirage Plus 570 SC 11529N UN3082 Milieugevaarlijke vloeistof,
 • Nimrod 06834N

  Nimrod 06834N
 • Ortiva Garden Luxan

  Ortiva Garden Luxan
 • Revus Garden Luxan

  Revus Garden Luxan
 • Rosacur concentraat Bayer

  Rosacur concentraat Bayer
 • Rosacur spray Bayer

  Rosacur spray Bayer
 • Signum 12630N

  Signum 12630N
 • Switch 12819N

  Switch 12819N
 • Twist Plus spray Buxus Bayer

  Twist Plus spray Buxus Bayer
 • Twist Plus spray Rozen Bayer

  Twist Plus spray Rozen Bayer
 • Vital ECOstyle

  Vital ECOstyle