Schimmels

GEWASBESCHERMING
Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico's en emissies. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geintegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is.

Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, een vakbekwaamheidsbewijs moet hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. LET OP: niet professionele middelen mogen alleen in situaties worden toegepast die vermeld staan op het etiket.

Voor het bestrijden van mollen en woelratten met middelen op basis van fosforwaterstof is het bewijs Mollen- en Woelrattenbestrijding verplicht.

U kunt vakbekwaamheidshouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen. Een licentie is vijf jaar geldig.

KNAAGDIERBEHEERSING
Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrarier een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het toepassen van professionele biociden op het eigen bedrijf.  De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verder zorgvuldig gebruik van rodenticiden en het voorkomen van resistenties.

De vakbekwaamheid knaagdierbeheersing kan zelfstandig bestaan of worden toegevoegd aan het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming. Dit laatste geldt alleen bij UG, BG of BG+DB.

 • Bobby Poederverstuiver Birchmeier

  Bobby Poederverstuiver Birchmeier
 • KnolvoetVrij ECOstyle

  KnolvoetVrij ECOstyle
 • Microsulfo Spuitzwavel Bayer Natria

  Microsulfo Spuitzwavel Bayer Natria
 • Ortiva Garden Luxan 4x4ml

  Ortiva Garden Luxan 4x4ml
 • Revus Garden Luxan 72ml

  Revus Garden Luxan 72ml
 • Rosacur concentraat Protect Garden 50ml

  Rosacur concentraat Protect Garden 50ml
 • Rosacur spray Bayer

  Rosacur spray Bayer
 • Spuitzwavel Luxan ECO keuze

  Spuitzwavel Luxan ECO keuze
 • Curalia (Twist) spray Buxus Protect Garden 1000ml

  Curalia (Twist) spray Buxus Protect Garden 1000ml
 • Curalia (Twist) spray Rozen Protect Garden 1000ml

  Curalia (Twist) spray Rozen Protect Garden 1000ml
 • Vital ECOstyle

  Vital ECOstyle