Easy-Mix (waterconditioner)  • Besteleenheid:
  • Artikelnummer:1902240

Easy-Mix (waterconditioner)

De werking van alkalische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt belemmerd, indien deze worden opgelost in hard of verontreinigd water met onopgeloste resten calcium, magnesium, biocarbonaten, etc. Onder dergelijke omstandigheden vindt versnelde hydrolyse plaats. Dit resulteert in slechtere werking door verlies an actieve stof vooral bij meervoudige menging van middelen

Easy-mix bevat: een complex van zuren om de pH en hydrolyse te verlagen. Een lange keten van polymeren om het water zachter te maken. Afzonderlijke hulpstoffen om de kationische verontreinigingen te isoleren en het mengen met andere producten in de tank te verbeteren.
Uitvloeiers en hechters om de bedekking te versterken.
pH bepaling: bij pH 5,0 en hoger wordt het water blauw: bij pH 4,9 en lager groen; bij pH 4,3 en lager geel.

Inhoud: 3L

Dosering:
elke 0,5ml Easy-Mix toegevoegd aan 1L proefmonster is gelijk aan 250 ml toevoegen aan 1000L water in de spuittank

Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Watercondiotioneringsmiddelen verlagen de pH en de hardheid van het water en zorgen ervoor dat de aangemaakte spuitvloeistof langer stabiel blijft.