Wobra  • Besteleenheid:
  • Artikelnummer:1166205
Bastbeschermingsmiddel ter berscherming van loof- en naaldbomen tegen vraat door roodwild en afknagen van de schors door knaagdieren. Het middel is pasta-achtig en wordt onverdund aangebracht. Wbra is ongeveer 3 uur na aanbrengen op de stam vastgehecht en na oongeveer 6 uur transparant. Het natuurlijke uiterlijk van de boom blijft behouden. De gedurende het opdrogen ontstane kleine schuertjes staan in voor een luchtdoorlatende beschermingslaag. De sapstroom en de groei worden niet benvloed. Wbra biedt gedurende een periode van 10 tot 15 jaar schorsbescherming. Moet met een kwast aangebracht worden.