Luxan

GEWASBESCHERMING
Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico's en emissies. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geintegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is.

Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, een vakbekwaamheidsbewijs moet hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. LET OP: niet professionele middelen mogen alleen in situaties worden toegepast die vermeld staan op het etiket.

Voor het bestrijden van mollen en woelratten met middelen op basis van fosforwaterstof is het bewijs Mollen- en Woelrattenbestrijding verplicht.

U kunt vakbekwaamheidshouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen. Een licentie is vijf jaar geldig.

KNAAGDIERBEHEERSING
Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrarier een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het toepassen van professionele biociden op het eigen bedrijf.  De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verder zorgvuldig gebruik van rodenticiden en het voorkomen van resistenties.

De vakbekwaamheid knaagdierbeheersing kan zelfstandig bestaan of worden toegevoegd aan het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming. Dit laatste geldt alleen bij UG, BG of BG+DB.

 • Algendood Luxan

  Algendood Luxan
 • Algenkiller Luxan

  Algenkiller Luxan
 • Bio-Kill Luxan

  Bio-Kill Luxan
 • Bio-Kill Rozen Luxan

  Bio-Kill Rozen Luxan
 • Brodilux Graan Luxan

  Brodilux Graan Luxan
 • Delete Luxan

  Delete Luxan
 • Delete Spray Luxan

  Delete Spray Luxan
 • Genoxone ZX Luxan

  Genoxone ZX Luxan
 • Greenfix NW gebruiksklaar Luxan

  Greenfix NW gebruiksklaar Luxan
 • Greenfix NW concentraat Luxan

  Greenfix NW concentraat Luxan
 • Groene Aanslagreiniger Luxan

  Groene Aanslagreiniger Luxan
 • Houtinsecticide-P NW Luxan

  Houtinsecticide-P NW Luxan
 • Insectenlijm ECO Luxan

  Insectenlijm ECO Luxan
 • Kattenkwaad Luxan

  Kattenkwaad Luxan
 • Luizenspray ECO concentraat Luxan

  Luizenspray ECO concentraat Luxan
 • Luizenspray ECO gebruiksklaar Luxan

  Luizenspray ECO gebruiksklaar Luxan
 • Mand- en Tapijtspray Luxan

  Mand- en Tapijtspray Luxan
 • Mierenlokdoos ECO Luxan

  Mierenlokdoos ECO Luxan
 • Mierenpoeder ECO Luxan

  Mierenpoeder ECO Luxan
 • Mierenspray Luxan

  Mierenspray Luxan
 • Onkruidkiller Luxan

  Onkruidkiller Luxan
 • Ortiva Garden Luxan

  Ortiva Garden Luxan
 • Primstar Luxan

  Primstar Luxan
 • Pyrethrum vloeibaar ECO Luxan

  Pyrethrum vloeibaar ECO Luxan
 • Pyrethrum plantspray Luxan

  Pyrethrum plantspray Luxan
 • Revus Garden Luxan

  Revus Garden Luxan
 • Rexit Speciaal Graan Luxan

  Rexit Speciaal Graan Luxan
 • Slakkenval Luxan

  Slakkenval Luxan
 • Spuitzwavel ECO Luxan

  Spuitzwavel ECO Luxan
 • Tomorin Luxan

  Tomorin Luxan
 • Tomorin Graan Luxan

  Tomorin Graan Luxan
 • Vermigon Spray Luxan

  Vermigon Spray Luxan
 • Vliegende Insecten spray Luxan

  Vliegende Insecten spray Luxan
 • Vliegenstrip Luxan

  Vliegenstrip Luxan
 • Vliegenval Luxan

  Vliegenval Luxan
 • Vliegenvangers ECO Luxan

  Vliegenvangers ECO Luxan
 • Wespenspray Luxan

  Wespenspray Luxan
 • Wondafdekmiddel Luxan

  Wondafdekmiddel Luxan
 • Zilvervisjesspray Luxan

  Zilvervisjesspray Luxan
 • Zilvervisjesval Luxan

  Zilvervisjesval Luxan