Luxan

GEWASBESCHERMING
Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico's en emissies. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geintegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is.

Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, een vakbekwaamheidsbewijs moet hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. LET OP: niet professionele middelen mogen alleen in situaties worden toegepast die vermeld staan op het etiket.

Voor het bestrijden van mollen en woelratten met middelen op basis van fosforwaterstof is het bewijs Mollen- en Woelrattenbestrijding verplicht.

U kunt vakbekwaamheidshouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen. Een licentie is vijf jaar geldig.

KNAAGDIERBEHEERSING
Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrarier een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het toepassen van professionele biociden op het eigen bedrijf.  De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verder zorgvuldig gebruik van rodenticiden en het voorkomen van resistenties.

De vakbekwaamheid knaagdierbeheersing kan zelfstandig bestaan of worden toegevoegd aan het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming. Dit laatste geldt alleen bij UG, BG of BG+DB.

 • Algendood Luxan

  Algendood Luxan
 • Bio-Kill Luxan

  Bio-Kill Luxan
 • Bio-Kill Rozen Luxan

  Bio-Kill Rozen Luxan
 • ER II Luxan

  ER II Luxan
 • Genoxone ZX Luxan

  Genoxone ZX Luxan
 • Greenfix gebruiksklaar Luxan

  Greenfix gebruiksklaar Luxan
 • Greenfix NW concentraat Luxan

  Greenfix NW concentraat Luxan
 • Groene Aanslagreiniger Luxan

  Groene Aanslagreiniger Luxan
 • Houtinsecticide-P NW Luxan

  Houtinsecticide-P NW Luxan
 • Insectenlijm Luxan

  Insectenlijm Luxan
 • Kattenkwaad Luxan

  Kattenkwaad Luxan
 • Koolkraag Luxan

  Koolkraag Luxan
 • Luizenspray concentraat Luxan

  Luizenspray concentraat Luxan
 • Luizenspray gebruiksklaar Luxan

  Luizenspray gebruiksklaar Luxan
 • Mand- en Tapijtspray Luxan

  Mand- en Tapijtspray Luxan
 • Mediator Clean Luxan

  Mediator Clean Luxan
 • Mierenlokdoos Luxan

  Mierenlokdoos Luxan
 • Mierenpoeder Eco Luxan

  Mierenpoeder Eco Luxan
 • Mierenspray Luxan

  Mierenspray Luxan
 • Ortiva Garden Luxan

  Ortiva Garden Luxan
 • Primstar Luxan

  Primstar Luxan
 • Pyrethrum vloeibaar Luxan

  Pyrethrum vloeibaar Luxan
 • Pyrethrum plantspray Luxan

  Pyrethrum plantspray Luxan
 • Pyrethrumspray Luxan

  Pyrethrumspray Luxan
 • Revus Garden Luxan

  Revus Garden Luxan
 • Rexit Speciaal Graan Luxan

  Rexit Speciaal Graan Luxan
 • Sorkil Pasta Luxan

  Sorkil Pasta Luxan
 • Spuitzwavel Luxan

  Spuitzwavel Luxan
 • Sorkil Havermix Luxan

  Sorkil Havermix Luxan
 • Tomcat Home Blox Luxan

  Tomcat Home Blox Luxan
 • Vermigon spray Luxan

  Vermigon spray Luxan
 • Vliegenstrip Luxan

  Vliegenstrip Luxan
 • Vliegenval Luxan

  Vliegenval Luxan
 • Vliegenvangers Luxan

  Vliegenvangers Luxan
 • Wespenspray Luxan

  Wespenspray Luxan
 • Wespenval Luxan

  Wespenval Luxan
 • Wondafdekmiddel Luxan

  Wondafdekmiddel Luxan
 • Zilvervisjesspray Luxan

  Zilvervisjesspray Luxan
 • Zilvervisjesval Luxan

  Zilvervisjesval Luxan